Κηρύγματα

Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

18-04-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

18-04-2018
Εδάφιο: Κριτές 6:6
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49:08

04-04-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

04-04-2018
Εδάφιο: Λουκάς 8:4
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:50

28-03-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

28-03-2018
Εδάφιο: Πράξεις 12:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45:07

21-03-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

21-03-2018
Εδάφιο: Πράξεις 21:8
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:18

07-03-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

07-03-2018
Εδάφιο: Ιωάννης 6:16
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48:37

27-01-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

27-01-2018
Εδάφιο: Ματθαίος 7:7
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:01

06-06-2017 Θ. Τριανταφύλλου

06-06-2017
Εδάφιο: Λουκάς 9:28
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44:50