Κηρύγματα

Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

27-04-2018 Γ. Ψωμιάδης

27-04-2018
Εδάφιο: Κριτές 13:25
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 50:02

13-04-2018 Γ. Ψωμιάδης

13-04-2018
Εδάφιο: Λουκάς 11:1-13:0
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:59