Κηρύγματα

Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

04-05-2018 Γ. Προκόπης

04-05-2018
Εδάφιο: Λουκάς 5:17
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45:53

06-04-2018 Γ. Προκόπης

06-04-2018
Εδάφιο: Λουκάς 23:26
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47:44