Κηρύγματα

Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

01-05-2017 Σ. Φέγγος

01-05-2018
Εδάφιο: Πράξεις 13:42
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40:35

24-04-2017 Σ. Φέγγος

24-04-2018
Εδάφιο: Πράξεις 13:14
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40:56

17-04-2017 Σ. Φέγγος

17-04-2018
Εδάφιο: Πράξεις 12:20
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43:32

14-03-2017 Σ. Φέγγος

14-03-2018
Εδάφιο: Δευτερονόμιο 30:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45:05

28-02-2017 Σ. Φέγγος

28-02-2018
Εδάφιο: Δευτερονόμιο 29:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:43