Κηρύγματα

Κριτές 6:6 από Τριανταφύλλου Θύμιος
Διάρκεια:49:08