Κηρύγματα

Φίλτρο πολυμέσων κατά:

08-02-2017 Ν. Νικολακόπουλος

08-02-2018
Εδάφιο: Λουκάς 17:11
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43:35

27-01-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

27-01-2018
Εδάφιο: Ματθαίος 7:7
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:01

19-01-2018 Σ. Ζαχαράτος

19-01-2018
Εδάφιο: Δανιήλ 1:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 38:45

18-01-2018 Γ. Κοροβέσης

18-01-2018
Εδάφιο: Psalm 92:12
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 41:26

11-01-2018 Θ. Καραΐσκος

11-01-2018
Εδάφιο: Psalm 126:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 41:59

28-12-2017 Σ. Στέργιος

28-12-2017
Εδάφιο: Ησαΐας 9:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43:18

12-10-2017 Δ. Κορδορούμπας

12-10-2017
Εδάφιο: Προς Κολοσσαείς 3:12
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 41:31

14-06-2017 Ν. Ντουρουντάκης

14-06-2017
Εδάφιο: Πράξεις 19:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 42:07