Κηρύγματα

Φίλτρο πολυμέσων κατά:

29-03-2018 Ν. Ντουρουντάκης

29-03-2018
Εδάφιο: Έξοδος 15:9
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48:55

28-03-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

28-03-2018
Εδάφιο: Πράξεις 12:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45:07

21-03-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

21-03-2018
Εδάφιο: Πράξεις 21:8
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:18

14-03-2017 Σ. Φέγγος

14-03-2018
Εδάφιο: Δευτερονόμιο 30:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45:05

08-03-2018 Δ. Κορδορούμπας

08-03-2018
Εδάφιο: Πράξεις 9:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40:45

07-03-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

07-03-2018
Εδάφιο: Ιωάννης 6:16
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48:37

02-03-2018 Σ. Ζαχαράτος

02-03-2018
Εδάφιο: Ιωάννης 6:6
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47:47

28-02-2017 Σ. Φέγγος

28-02-2018
Εδάφιο: Δευτερονόμιο 29:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:43

17-02-2018 Σ. Ζαχαράτος

17-02-2018
Εδάφιο: Γένεσις 32:17
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48:45

09-02-2018 Σ. Ζαχαράτος

09-02-2018
Εδάφιο: Παροιμίες 16:20
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49:55