Κηρύγματα

Φίλτρο πολυμέσων κατά:

04-05-2018 Γ. Προκόπης

04-05-2018
Εδάφιο: Λουκάς 5:17
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45:53

01-05-2017 Σ. Φέγγος

01-05-2018
Εδάφιο: Πράξεις 13:42
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40:35

27-04-2018 Γ. Ψωμιάδης

27-04-2018
Εδάφιο: Κριτές 13:25
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 50:02

26-04-2018 Κ. Μιχόπουλος

26-04-2018
Εδάφιο: Ησαΐας 43:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43:40

24-04-2017 Σ. Φέγγος

24-04-2018
Εδάφιο: Πράξεις 13:14
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40:56

18-04-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

18-04-2018
Εδάφιο: Κριτές 6:6
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49:08

17-04-2017 Σ. Φέγγος

17-04-2018
Εδάφιο: Πράξεις 12:20
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43:32

13-04-2018 Γ. Ψωμιάδης

13-04-2018
Εδάφιο: Λουκάς 11:1-13:0
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:59

06-04-2018 Γ. Προκόπης

06-04-2018
Εδάφιο: Λουκάς 23:26
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47:44

04-04-2018 Θ. Τριαναταφύλλου

04-04-2018
Εδάφιο: Λουκάς 8:4
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46:50