Γιώργος και Μάγδα Σταυρίδη

Αυτό το μήνα θα μας δώσουν την μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό ο Γιώργος και η Μάγδα Σταυρίδη από την εκκλησία του Αιγίου. Μας έγραψαν για το πως ενήργησε ο Κύριος στη ζωή τους, πως τους κάλεσε να Τον ακολουθήσουν, τους ένωσε και τους ευλόγησε.

Χρήστος Κωστάκης

 «Εξεύρω εις τίνα επίστευσα και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκην μου μέχρις εκείνης της ημέρας.» Β΄ Τιμοθέου α΄12
Αυτό το μήνα θα μας δώσει την μαρτυρία του, για το πώς γνώρισε τον Ιησού Χριστό αναστημένο μέσα στην ζωή του, ο αδελφός μας Χρήστος Κωστάκης από την πόλη του Αιγίου.