Αίτημα προσευχής

Prayer+Partners+Header+(1+of+1).jpg
“Μή μεριμνᾶτε περὶ μηδενός, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ πράγματι ἄς γνωρίζωνται τὰ ζητήματά σας πρὸς τὸν Θεὸν μετ᾿ εὐχαριστίας διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς δεήσεως. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν θέλει διαφυλάξει τὰς καρδίας σας καὶ τὰ διανοήματά σας διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.” Επιστολή προς Φιλιππησίους 4: 6-7

Μέσω της παρακάτω φόρμας μπορείτε να μας στείλετε το αίτημά σας για προσευχή.
Σε κάθε συνάθροιση της Εκκλησίας διαβάζονται όλα τα αιτήματα και γίνεται προσευχή προς τον Κύριο, ώστε Αυτός που έχει τη δύναμη να ενεργήσει.
captcha
Reload